Algemeen

’t Winlo is een stichting in Losser, welke zich ten doel heeft gesteld om huisvesting tot stand te brengen en in stand te houden voor jongeren met een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking.

Ons uitgangsprincipe is dat de jongeren zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk moeten kunnen wonen. Dit past ook steeds meer in het regeringsbeleid.

Voor de zorg hebben we een samenwerking gezocht met de J.P. van den Bent Stichting. De reden hiervoor is dat deze stichting goed past bij onze visie van zorg verlenen, waarbij de bewoner centraal staat en de organisatie daaraan ondergeschikt is