Het is een initiatief van ouders van de bewoners en is samen met de Woningbouwcoöperatie Domijn gerealiseerd. Het wonen is gebaseerd op gescheiden wonen en zorg. De begeleiding wordt door de J.P. van de Bent stichting uitgevoerd.

Naast een eigen volwaardig appartement per bewoner is er ook gemeenschappelijke woning voorhanden. Deze is bedoeld voor het stimuleren van de sociale contacten tussen de bewoners onderling. Een voorbeeld hiervan is het gezamenlijk eten.

Het uitgangspunt voor de leefsituatie is een hoge mate van levenskwaliteit en veiligheid met 24-uurs begeleiding in combinatie met diverse dagactiviteiten op verschillende manieren.