Stichting 't Winlo is ontstaan vanuit de gedachte dat ook voor jonge mensen met een beperking gewoon wonen mogelijk moet zijn.

2005
In januari 2005 is, in een eerste verkenning met het toenmalige SWL, aangegeven dat er in Losser in de lange termijnplanning met bouw en voorzieningen rekening gehouden kon worden met een groep van circa 10 a 12 jongeren met een beperking. Met als doel om een woon- leefomgeving te creëren om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven met gepaste ondersteuning en hulp. Na deze eerste aanzet voor bouwplanning is gezocht naar een exploitabele woonvorm die ook 24 uur zorg kon garanderen. Op basis van overeenkomsten in de uitgangsvisie is met de JP van den Bent stichting contact gezocht om te oriënteren op de ontwikkeling van een vorm.

2007
In de zomer 2007 is een groep ouders naar een aantal voorbeeldprojecten in de omgeving geweest om te beoordelen of zij hun kind zo zagen wonen, zo zelfstandig mogelijk maar wel 24 uur gegarandeerde begeleiding. Gesprekken met de inmiddels tot Domijn gefuseerde woningbouwcorporatie leverde een ondersteuningsprogramma op met verschillende perspectieven. Met de stichting MEE is contact geweest om de procesgang verder toe te lichten en te bepalen welke vormeisen er gesteld moesten worden.

2008 en 2009
staan in het teken van formaliseren van diverse onderdelen.

Voor de samenwerking is een stichting onder de naam ’t Winlo opgericht en statutair bekrachtigd door notaris Meijling van het notariskantoor (destijds) Mollink en Wünsch nu bekend als notariskantoor Poppinghaus in Losser. Domijn heeft ondersteuning geboden bij het ontwerpen van een programma van eisen voor een woonvorm en is in onderhandeling met de gemeente Losser een locatie op het Zijland overeengekomen. Na diverse gesprekken en meerdere plooien die gladgestreken moesten worden is een contract gesloten tussen Domijn en ’t Winlo ter ontwikkeling en bouw van een complex met volledige appartementen.

2012
Eind 2012 was de fase van laatste concept van het definitief ontwerp, waarna kan worden overgegaan tot het daadwerkelijk bouwen.

2014
Per 2 juni 2014 hebben de bewoners de sleutel gekregen van hun appartement en is men er langzamerhand er allemaal gaan wonen.

2019
Het 5-jarig bestaan gevierd met alle bewoners van het eerste uur, welke allemaal nog steeds in hun appartement wonen. Uiteraard zijn ook de medewerkers van de J.P. van den Bent stichting hierbij aanwezig, want zij hebben er mede voor zorggedragen dat dit ouderinitiatief een succes is geworden.