Op dit moment wordt het bestuur van Stichting ’t Winlo gevormd door:
Voorzitter: Dhr. H. IJland (voorzitter@t-winlo.nl)
Secretaris: Dhr. G. Rohring (secretaris@t-winlo.nl)
Penningmeester: Dhr. M. Brinkhof (penningmeester@t-winlo.nl)
Algemeen: Rudi Bos
Algemeen: vacant

In de Statuten van de Stichting is opgenomen dat alleen familieleden van bewoners,  tot in de 2e graad, zitting kunnen nemen in het bestuur.

Het adres van de Stichting is 
Stichting 't Winlo
Ludgeruslaan 2
7581 DD  Losser
Telefoon: 06 44 828 642

Het adres van de woonvorm is
Langenkamp 15
7581 JE  Losser
Telefoon: 053 - 231 29 96